پنل های دیواری

 

 

  کاربرد این پنل ها برای پوشش دیوارها، نمای ساختمان، برج ها و مراکز تجاری می باشد و گوناگونی تنوع رنگ و مدل های این محصول قابل استفاده برای تمام  انواع ساختمان می باشد.